Evert Taubes tid på Flatön förkroppsligas idag av Handelsman Flink med sin handelsbod och restaurang.

Evert Taube & Handelsman Flink

Evert Taube tillbringade några somrar i början på 1940-talet på Flatön. 1942 rekommenderades han av sin läkare Ernst Salén att vila upp sig på en stillsam plats där det fanns skog då han led av astma. Salén ägde ett hus på Angön några hundra meter från Ängögården. Under sin tid på ön utforskade Evert omgivningarna grundligt. Det kunde ta honom en hel dag att ta sig från Ängön till Stätte brygga, en sträcka på två, tre kilometer. Även när han cyklade gjorde han avstickare, lyssnade på fåglar, resonerade med folk han träffade, gjorde skisser och antecknade.

1912 öppnade Petter och den 22-åriga sonen Gustaf sin handelsbod. Petter som var skutskeppare seglade vidare med sin skuta och Gustaf såg till att handelsboden blev en samlingsplats för folket i trakten. Det var givet att handelsboden skulle ligga vid Flatöns självklara knutpunkt – Stätte Brygga – och bli en del av den. Folk kom med häst och vagn, gående eller roende med sin eka eller doris (flatbottnad båt) för att köpa på kontrabok eller byta ägg mot kaffe eller fotogen, prova ett par tofflor, se på en lie, mäta upp en lina, fråga efter ett efterlängtat brev, hämta sin tidning eller lösa ut en postanvisning. Där landade skärgårdsbåtarna, samlades folket innan de skulle fara bort och togs emot när de kom hem. Det låg en spänning och mystik över platsen.

Hur Gustav Johansson blev Handelsman Flink

Evert Taube tillbringade några somrar i början på 1940-talet på Flatön. 1942 rekommenderades han av sin läkare Ernst Salén att vila upp sig på en stillsam plats där det fanns skog då han led av astma. Salén ägde ett hus på Angön några hundra meter från Ängögården. Under sin tid på ön utforskade Evert omgivningarna grundligt. Det kunde ta honom en hel dag att ta sig från Ängön till Stätte brygga, en sträcka på två, tre kilometer. Även när han cyklade gjorde han avstickare, lyssnade på fåglar, resonerade med folk han träffade, gjorde skisser och antecknade.

1912 öppnade Petter och den 22-åriga sonen Gustaf sin handelsbod. Petter som var skutskeppare seglade vidare med sin skuta och Gustaf såg till att handelsboden blev en samlingsplats för folket i trakten. Det var givet att handelsboden skulle ligga vid Flatöns självklara knutpunkt – Stätte Brygga – och bli en del av den. Folk kom med häst och vagn, gående eller roende med sin eka eller doris (flatbottnad båt) för att köpa på kontrabok eller byta ägg mot kaffe eller fotogen, prova ett par tofflor, se på en lie, mäta upp en lina, fråga efter ett efterlängtat brev, hämta sin tidning eller lösa ut en postanvisning. Där landade skärgårdsbåtarna, samlades folket innan de skulle fara bort och togs emot när de kom hem. Det låg en spänning och mystik över platsen.

Handelsman Flink

Flatön
474 91 Ellös

Nautisk position

58º 12, 6´N
11º 29, 4´ E